O projektu

IME PROJEKTA

„Naša istarska koza – La nostra capra istriana“

DATUM

26. ožujka 2024. godine

NOSITELJ PROJEKTA

AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.

PARTNERI PROJEKTA

Istarska županija 
Udruga uzgajivača istarske koze / Asociazione allevatori della capra istriana

UVOD

Istarska koza autohtona je pasmina koja obitava na užem uzgojnom području istarskog poluotoka te je kao takva jedinstvena u Hrvatskoj. Za Istrijane, istarska koza vrlo je značajna pasmina te je neizostavni dio identiteta i tradicije. Dokaz tome jest njezina pojava na grbu Istarske županije, čime od davnina postoji kao heraldički simbol Istre i Istrijana.  Danas u Istri živi oko 140 grla istarske koze te se nameće potreba za njenom zaštitom i revitalizacijom zbog izuzetne važnosti kao vrijednog genetskog i kulturološkog naslijeđa.

Agencija za ruralni razvoj Istre osnovana je s ciljem zaštite istarskih autohtonih pasmina kroz razvojne programe, valorizaciju i promociju istarskih lokalnih proizvoda te očuvanju života u ruralnom prostor Istre. Istarska županija u suradnji s Agencijom za ruralni razvoj Istre, udružila je snage s ciljem revitalizacije i povećanja broja jedinki istarske koze.

Istarska koza kao pasmina je velikog tjelesnog okvira, jačih kostiju i temeljno bijele boje dlake s mogućim sivkastim ili krem nijansama. Pasminska odlika je pojava bradatosti kod mužjaka i ženki, kao i pojava rogatosti. U jarčeva se javljaju dugi, teški i hrapavi rogovi, usmjereni prema natrag i s rasponom između vrhova često i do jednog metra. Koze su težine od 55 do 80 kg, a jarčevi od 70 do 120 kg što ovisi sve o vanjskim faktorima.

Za očuvanje istarske koze u planu je koristiti sve dostupne alate s jedinstvenim ciljem osiguranja od gubitka pasmine. Prije svega potrebna je konsolidacija pasmine s obzirom na mali broj jedinki. Ovu mjeru AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre koordinirati će zajedno sa HAPIH-om Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Jedna od vrlo važnih mjera je potpora Istarske županije putem resornog odjela za poljoprivredu kroz direktna financiranja po svakom grlu istarske koze upisane u matičnu knjigu. Također, Istarska županija putem svog Fonda za poljoprivredu na raspolaganje uzgajivačima istarske koze stavlja financijska sredstva u obliku kreditiranja za produženim periodom otplate i subvencioniranom kamatom.

Jedan od alata kojeg će AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre posebno poticati je i kreiranje gospodarskih programa za proizvode od istarske ovce. Prije svega to su mlijeko i mliječni proizvodi, a nakon konsolidacije pasmine odnosno kada se osigura kakva takva dostupnost muških jarčeva koji nisu podatni za rasplod, kreirati će se i program valorizacije mesa i proizvoda od mesa istarske koze.

Vrlo vrijedan alat u očuvanju o konsolidaciji ovako male brojke istarskih koza je Istarska banka animalnih gena pri AZRRI-u koja prije svega služi za pospremu i čuvanje vrijednog genetskog materijala u vidu dlake, tkiva, haploidnih stanica (sperma i jajne stanice) te kada bude moguće i embrija istarske koze. Banka gena odnosno genotipizirani podaci koji se dobivaju od uzoraka tkiva svake pojedine koze jedinstvena je informacija koja služi u kreiranju uzgojnog programa za istarsku kozu odnosno programa sparivanja roditelja kako bi se spriječilo sparivanje u srodstvu.

U projektu očuvanja istarske koze  AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre osmislila je jedinstveni program koji će uzgajivačima osigurati dodatnu financijsku pomoć kako bi osigurali sredstva za kvalitetan, dugotrajan i održiv model uzgoja istarske koze. U cilju očuvanja istarske koze kao dio kulturološkog, tradicijskog i genetskog naslijeđa Agencija za ruralni razvoj Istre osnovati će FOND pod nazivom „Naša istarska koza - La nostra capra istriana“. Fond ima za zadatak udružiti zaljubljenike u Istru i štovatelje istarske koze, kao potencijalne „posvojitelje ili usvojitelje“ istarske koze koji će svojim donacijama pomoći u očuvanju i osiguranju pasmine od izumiranja.

GLAVNI CILJ PROJEKTA

Agencija za ruralni razvoj Istre putem posebnog računa AZRRI-a  želi pridonijeti očuvanju istarske koze kao autohtone pasmine kroz potpomaganje istarskih uzgajivača, na način da pojedinci donacijom postanu počasni “posvojitelji“ svoje jedinke istarske koze ili da postanu „podržavatelji“ programa. Putem ove inicijative osigurava se ekonomska isplativost uzgoja istarske koze s obzirom na mali broje jedinki i nepostojanje gospodarskog programa,  ostanak ljudi na selu i povećanje broja uzgajivača uz očuvanje istarske koze kao autohtone pasmine istarskog poluotoka, čime se u konačnici doprinosi očuvanju ruralnog prostora Istre.

STRATEŠKI CILJEVI
 • Revitalizacija i zaštita istarske koze kroz simbolična „posvajanja“ istarskih kozi i podržavatelja ili partnera u fondaciji „Naša istarska koza -La nostra capra istriana“;
 • Potaknuti istarske uzgajivače na uzgoj istarske koze;
 • Povećati broj grla istarske koze;
 • Provedba uzgojnog programa za zaštitu istarske koze.
CILJNE SKUPINE

Pojedinci i gospodarstvenici koji svojim doprinosom žele pomoći lokalnim uzgajivačima istarske  koze te pridonijeti njezinom očuvanju.

REZULTATI
 • Poticanje uzgajivača na području Istarske županije na uključivanje  u fondaciju „Naša istarska koza La nostra capra istriana“ te povećanje broja uzgajivača istarske koze;
 • Povećanje broja grla istarske koze u Istarskoj županiji;
 • Poticanje korištenja istarske koze s ciljem očuvanja bioraznolikosti i genetske jedinstvenosti;
 • Poticanje gospodarskih programa očuvanja istarske koze;
 • Podizanje svijesti o zaštiti istarske koze kroz programe „posvajanja“ ili potpore;
 • Pridonijeti valorizaciji istarske koze kao značajnog simbola Istre.
KONCEPT

Agencija za ruralni razvoj Istre u cilju revitalizacije istarske koze kao značajnog genetskog i kulturološkog naslijeđa, želi povezati pojedince koji svojim doprinosom žele  pomoći u naporima očuvanja ove izvorne pasmine ali i dati podršku lokalnim uzgajivačima. Kroz aktivnosti Agencija želi poručiti svim potencijalnim „posvojiteljima“ odnosno donatorima, da njihovim činom simboličnog  „posvajanja“  značajno pridonose  radu istarskih uzgajivača koza te da doprinose mogućem proširenju broja uzgajivača i povećanju broja istarskih koza.

Zadatak AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre jest da upravlja uplaćenim donacijama te da ih raspoređuje prema uzgajivačima koji će ta sredstva namjenski trošiti. Bitno je naglasiti da će cijeli postupak biti transparentan tako da donator odnosno „posvojitelj“ za svoje koze u bilo kojem trenutku može doznati sve pojedinosti o njezinom uzgoju i to putem obaveznih godišnjih fotografija ili video zapisa. Ovakvim načinom potpomaganja rada Udruge i pomoći uzgajivačima istarske koze želi se podići svijest o važnosti istarske koze za Istru ali i za njezino očuvanje za budućnost.

Pojedinci na simboličan način posvajaju odabranu istarsku kozu, čime nadahnjuju druge i pomažu u revitalizaciji istarske koze. Donacija će biti iskorištena za podršku Udruge istarske koze koja direktno potpomaže i koordinira rad uzgajivača istarske koze. Uzgajivači uključeni u program biti će predstavljeni putem web stranice, na kojoj će svaki zainteresirani pojedinac moći pronaći sve bitne informacije o pojedinom uzgajivaču i njegovom stadu koza. Također, na web stranici putem Pravilnika ali i u Ugovoru o donaciji biti će naglašene obaveze uzgajivača, koje su vrlo bitne te ih se moraju svi uzgajivači pridržavati, među  kojima su:

 • Dodijeljena sredstva iz ovog Projekta utrošiti sukladno ovom Pravilniku
 • Postupati u skladu sa zakonima i pravilnicima zdravlju i dobrobiti životinja, u cijelosti
 • Sudjelovati u postupku prikupljanja uzoraka za potrebe genotipizacije i upisivanja podataka u banku gena AZRRI (Istarska banka animalnih gena)
 • Postupati sukladno uputama Udruge uzgajivača istarske koze i Fonda, u provedbi uzgojnog programa i plana sparivanja
 • Osigurati ispravno, potpuno i pravovremeno upisivanje životinja, osobito podmlatka, u jedinstveni registar domaćih životinja
 • Omogućiti predstavnicima Fonda, nesmetan pristup grlima istarske koze i mjestima gdje se grla uzgajaju, radi nadzora nad korištenjem sredstava i drugim obvezama iz Ugovora
 • Omogućiti predstavnicima Fonda i stručnim osobama snimanja grla istarske koze foto i video sredstvima radi promocije Projekta
 • Omogućiti sukladno ovom Pravilniku najavljenu posjetu „usvajatelja“ pojedinih grla istarske koze
 • Na vidljivo mjesto jasno istaknuti oznaku Fonda za očuvanje istarske koze koju će dodijeliti Fond nakon odobrenja sredstava

Posvajanje istarske koze je simbolično i temelji se na primljenim donacijama. Biti će otvorena mogućnost doniranja kroz jednokratno plaćanje kreditnom karticom i bankovnim transferom na poseban račun AZRRI-a. Posvajanje će biti u trajanju jedne godine nakon čega pojedinac odnosno „posvojitelj“ po isteku tog roka, dobiva pozivnicu za obnovu posvajanja na još godinu dana. Potvrda “posvajanja“ jest u obliku „Certifikata“ koju će dobiti svaki „posvojitelj“ a čije je trajanje period od jedne godine. „Posvojitelji“ će biti upućeni u radu i aktivnostima AZRRI-a i uzgajivača te rastu i razvoju svoje koze kroz godišnja izvješća. Prava i obaveze „posvojitelja“ i uzgajivača u čije ime će ga zastupati Fond „Naša istarska koza – La nostra capra istriana“, biti će uređene Sporazumom o donaciji kojeg će se obje strane morati pridržavati. Pojedinci ili osobe će moći osim simboličnim posvajanjem podržavati rad fonda te svojim donacijama postati podržavatelji programa revitalizacije i zaštite istarske koze, čime direktno potpomažu rad fondacije.

Mogućnosti:

Pojedinac/poduzeće može postati posvojitelj ili podržavatelj.

Posvojitelj jest osoba koja donira određena sredstva AZRRI-u te simbolično „posvaja“ svoju istarsku kozu. Posvojitelj je ujedno i donator koji na temelju jednokratne donacije postaje simboličan „posvojitelj“ svoje koze. Donator ima obavezu istekom godine dana obnavljati svoje „članstvo“ na način da potvrdi „paket posvajanja“ koji želi koristiti te ponovno dobiva svoju potvrdu „posvajanja“. Zauzvrat donator odnosno „posvojitelj“ treba dobiti sve potrebne informacije o svojoj „usvojenoj“ kozi te na godišnjoj razini dobiva informacije o svojoj kozi te njezine fotografije.

Posvojitelj 500,00 EUR godišnje

„Posvojitelj“ jednokratnom uplatom te temeljem ugovorenog Sporazuma o donaciji postaje „posvojitelj“ te simbolično posvaja svoju istarsku kozu. „Posvojitelj“ može birati ime svoje koze te temeljem toga dobiva svoju potvrdu “posvajanja“. U bilo kojem trenutku, „posvojitelj“ svoju kozu može posjetiti ili doznati sve informacije o njezinom statusu. Istekom godine dana, „posvojitelj“ da bi zadržao svoju kozu treba obnoviti svoju pretplatu. Posvojitelju se uručuje „Certifikat o usvajanju“ istarske koze kao zahvala za podršku uzgoja istarske koze. Svi podaci o usvojenoj kozi i usvajatelju biti će vidljivi na web platformi „Naša istarska koza – La nostra capra istriana“. Web platforma pružati će sve informacije o dostupnim kozama za usvajanje odnosno donaciju.

„Posvojitelji“ će u bilo kojem trenutku, uz obaveznu prethodnu najavu, moći posjetiti svoju životinju.

Podržavatelj jest osoba koja podržava projekt potpomaganja uzgoja istarske koze te koja svojim donacijama odnosno financijskim sredstvima potpomaže rad uzgajivača no ne „posvaja“ svoju istarsku kozu.

Obje skupine pojednaca/poduzeća koja će kroz svoj doprinos potpomagati očuvanju istarske koze će biti obaviješteni o njihovim usvojenim kozama te o radu AZRRI-a Udruge koja ima za zadatak koordinirati fondaciju te potpomagati istarske uzgajivače.

PROVEDBA PROJEKTA

AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.
Udruga uzgajivača istarske koze / Asociazione allevatori della capra istriana

TRAJANJE PROJEKTA

10 godina