Kontakt

AZRRI d.o.o. Pazin

Ulica prof. Tugomila Ujčića 1
52000 Pazin
Hrvatska
Tel: +385 52 351 570
Fax: +385 52 351 599
e-mail: info@istarskakoza.com
MB: 1689436
OIB: 90943600495