ODABERITE I USVOJITE

Istarske koze

Istarska koza je, kao i ostale izvorne pasmine Istre, jedinstveno genetsko naslijeđe stvarano tisućama godina uz trud i vještine istarskog seljaka, te je kao takvo u određenoj mjeri originalno i neponovljivo.

bez imena - slika

bez imena

Galižana

bez imena - slika

bez imena

Galižana

bez imena - slika

bez imena

Galižana

10 GRADOVA i 31 OPĆINA

Lokacije koza

Istarska koza autohtona je pasmina koja obitava na užem uzgojnom području istarskog poluotoka te je kao takva jedinstvena u Hrvatskoj. Danas u Istri živi oko 140 grla istarske koze te se nameće potreba za njenom zaštitom i revitalizacijom zbog izuzetne važnosti kao vrijednog genetskog i kulturološkog naslijeđa.

USVOJITE ISTARSKU KOZU

O projektu

Za očuvanje istarske koze u planu je koristiti sve dostupne alate s jedinstvenim ciljem osiguranja od gubitka pasmine. Prije svega potrebna je konsolidacija pasmine s obzirom na mali broj jedinki. Ovu mjeru AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre koordinirati će zajedno sa HAPIH-om Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Saznajte više